Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Mateusz uległ wypadkowi motocyklowemu. Doznał wielomiejscowego urazu. Złamanie kręgosłupa piersiowego th5 – th6, z przerwaniem rdzenia, wielu złamań żeber, uraz klatki piersiowej ze stłuczeniem płuc, krwiaki w obu jamach opłucnych.