Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Michał uległ wypadkowi podczas pomocy przy pracach polowych. W wyniku wypadku maszyna wciągnęła rękę chłopaka. Konieczna była urazowa amputacja kończyny górnej prawej.