Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Michał w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał urazu czaszkowo- mózgowego, wystąpiła ostra niewydolność oddechowa z następczym długotrwałym okresem nieprzytomności oraz ciężkim niedowładem czterokończynowym, przez cały czas wentylowany był mechanicznie. Po ustabilizowaniu stanu Michała rozpoczęto jego rehabilitację.