Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Michał został potrącony przez samochód przechodząc przez pasy. Doznał urazu czaszkowo-mózgowego, złamania kości ramiennej, kości promieniowej. Niedowład spastyczny czterokończynowy.