Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Mykola został potrącony przez samochód. Obrażenia ciała były na tyle poważne, że lekarze nie dawali mu szans. Wola życia zwyciężyła. Mykola chce żyć i cieszyć się życiem! Potrzebna jest rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna. Mykola potrzebuje jej by wrócić do sprawności. Bliscy proszą o pomoc w walce o lepsze życie dla Mykoli. Z Twoją pomocą uda się nam na pewno!

***

Миколу збила машина. Його травми були настільки серйозними, що лікарі не давали йому шансу. Воля до життя перемогла. Микола хоче жити і радіти життю!Потрібна реабілітація, яка дуже дорога. Миколі вона потрібна, щоб одужати. Близькі просять допомоги у боротьбі за краще життя Миколи.З вашою допомогою ми обов’язково досягнемо успіху!