Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Natalia została przyjęta do szpitala z rozpoznanym niewielkim krwotokiem dokomorowym z naczyniaka tętniczo – żylnego tylnej części spoidła wielkiego po stronie lewej. Była operowana. Skutkiem są problemy z pamięcią i wzrokiem.