Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Norbert uległ wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażer we wrześniu 2014. Jest po urazie wielonarządowym z urazem czaszkowo-mózgowym, doznał złamania obu kości udowych, podudzia lewego, urazu oka prawego, żywiony przez PEG, występuje porażenie kończyn dolnych, na chwilę obecną skupia wzrok na osobie, reaguje na głos.