Przekaż darowiznę

Norbert uległ wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażer we wrześniu 2014. Jest po urazie wielonarządowym z urazem czaszkowo-mózgowym, doznał złamania obu kości udowych, podudzia lewego, urazu oka prawego, żywiony przez PEG, występuje porażenie kończyn dolnych, na chwilę obecną skupia wzrok na osobie, reaguje na głos.