Wiemy, co zrobić…

by wyrównać szansę osób z niepełnosprawnościami i dodać im skrzydeł do działania. Każdego dnia dążymy do polepszenia jakości życia naszych Podopiecznych poprzez pomoc w zbieraniu środków na ich leczenie, rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, czy likwidację barier architektonicznych. Dążymy do zmian, chcemy likwidować przeszkody, na które trafiają osoby z niepełnosprawnościami. Pragniemy uczynić ich życie łatwiejszym, a świat bardziej przyjaznym.

Ty także możesz pomóc

Misja naszej fundacji i kilka słów o nas.

Mamy wiedzę i doświadczenie. To dzięki nim możemy pomagać. Możemy dążyć zmiany, możemy likwidować wszelkie przeszkody na jakie trafiają osoby z niepełnosprawnościami.

Od 2007 roku działamy na terenie całego kraju, pomagając osobom z niepełnosprawnościami. Na co dzień, borykają się z różnymi barierami: społecznymi, architektonicznymi, komunikacyjnymi i mobilnymi.

Sprawozdania i dokumentacje

Dowiedz się w jaki sposób pomagamy potrzebującym. Na co wydajemy zebrane fundusze – los każdej złotówki jest dokładnie opisany w sprawozdaniu.

Zobacz dokumenty

Wiedzę czerpiemy od najważniejszych dla nas osób – naszych Podopiecznych. Codzienne rozmowy z nimi uświadamiają nas, z jakimi emocjami borykają się na co dzień. Słuchamy ich historii, rozumiemy troski i dzielimy radość z postępów. Dlatego jesteśmy świadomi ograniczeń, z jakimi przychodzi im się mierzyć

Nasi Podopieczni

Wszystkich podopiecznych Fundacji Votum znajdziesz w jednym miejscu.

Prawdziwe historie

Powołanie Fundacji Votum

Wierzymy, że profesjonalna opieka poprawiająca sprawność, troska najbliższych oraz odpowiednie wsparcie psychiczne może zmienić rzeczywistość na bardziej przyjazną.