Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Oleksandr uległ wypadkowi komunikacyjnemu we wrześniu 2019 r. Doznał licznych złamań odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy. Samodzielnie zmienia pozycje w łóżku, siada i wstaje. Pokonuje krótki dystans do 10m przy balkoniku i w asekuracji osób trzecich. Wymaga stałej rehabilitacji.