Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Oskar to chłopiec, który w wieku niespełna dwóch lat miał wypadek komunikacyjny. Doznał rozległych obrażeń ciała, w tym urazu czaszkowo- mózgowego ze stłuczeniem mózgu. U chłopca do dziś utrzymuje się niedowład spastyczny czterokończynowy z przewagą prawej strony. Wymaga intensywnej rehabilitacji usprawniającej.