Przekaż darowiznę

Patrycja została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym jako pasażerka motocykla w maju 2014 r., w wyniku wypadku doznała pourazowego pęknięcia wątroby, urazu czaszkowo-mózgowego z cechami obrzęku mózgowia, wieloodłamowego złamania kręgu C2, odmy opłucnowej. U Patrycji z powodu czynnego ogniska zapalnego wykonano ekstrakcję zębów. Występuje kurczowe porażenie lewostronne oraz zespół psychoorganiczny, wystąpiły ataki padaczki; jest całkowicie niesamodzielna w czynnościach życia codziennego, występują u niej napady agresji oraz przeczulica. Porusza się na wózku, jest pampersowana.