Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Patrycja we wrześniu 1996 roku uległa wypadkowi komunikacyjnemu, na skutek czego doznała ciężkiego urazu mózgu, cierpi na niedowład połowiczny lewostronny, zanik tkanki mózgu, straciła wzrok podczas operacji (przeszła dwie trepanacje czaszki).