Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Paulina uległa wypadkowi komunikacyjnemu dnia 14.10 2019 r. Została potrącona na przejściu dla pieszych przez tira. Doznała urazu zmiażdżeniowego kończyny dolnej lewej.