Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Paulina w wieku dziesięciu lat została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym (została potrącona przez samochód osobowy) w wyniku czego doznała urazu czaszkowo-mózgowego z głębokim otarciem skóry okolicy czołowej po stronie lewej ze stłuczeniem okolicy czołowej po stronie lewej, przebywała w długotrwałej śpiączce, następowy zespół apaliczny.