Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Paulina w wieku lat 30 uległa wypadkowi na snowboardzie. Nastąpił uraz czaszkowo-mózgowy. Usunięto krwiaka podtwardówkowego. Utrzymuje się dysfunkcja lewej strony ciała.