Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Paulina uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w skutek którego doznała zmiażdżenia prawego podudzia z rozległą rana płatową. Jest w trakcie leczenia. Zbierają pieniądze na operacje w Austrii, gdyż w polscy lekarze proponują całkowite usztywnienie stawu skokowego lub amputację nogi, na co rodzina nie chce się zgodzić. Lekarze austriaccy dają jej szanse na chodzenie.

11 lipca 2017r trzynastoletnia Paulina wracała z obozu młodzieżowego autokarem, który zjechał z drogi i przewrócił się na bok przygniatając jej nogę.Po wypadku stan Pauliny był ciężki, noga nie chciała się goić, groziła jej amputacja, a świadomość tego pogarszała jej stan psychiczny. Zaczęła się walka o uratowanie nogi .W Polsce nie chciano się podjąć tak skomplikowanego stanu nogi: pomiażdżone kości i utrata tkanek miękkich. Paulina w czerwcu 2018 r. miała przeprowadzoną operację zespolenia kości w Wiedniu przez Profesora G.E. Wozaska po której mogła zacząć chodzić. Przez cały ten czas korzysta z rehabilitacji aby poprawić sprawność nogi.Niestety Paulinę czeka jeszcze jedna operacja polegająca na ustawieniu w osi i wydłużeniu kończyny.  Koszt tej operacji z zastosowaniem implantu to 45 000 euro czyli 200 tys. zł. Operację tę przeprowadzi również  Profesor Wozasek.