Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pavlo uległ wypadkowi 3 marca 2020 r. podczas powrotu z pracy do domu, kiedy jechał jako pasażer. Został przewieziony nieprzytomny i z obrażeniami głowy do UCK w Gdańsku, gdzie trafił na intensywną terapię na oddziale anestezjologii w stanie śpiączki farmakologicznej. Miał obrażenia mózgu, złamania kości twarzoczaszki oraz oczodołu. Przeszedł operację tracheotomii, ponieważ pomimo zmniejszenia się obrzęku mózgu nie odzyskiwał przytomności. Pomimo zaprzestania podawania leków usypiających śpiączka trwała nadal. Po tracheotomii Pavlo zaczął podejmować samodzielne oddychanie, ale wtedy zachorował na zapalenie płuc – udało się jednak zwalczyć zakażenie. Został przeniesiony na Oddział Neurochirurgii w UCK w Gdańsku i jego stan obecnie jest na tyle dobry, aby mógł rehabilitację i wrócić do nas w pełni sił. Liczymy na to, że szybkie działanie rehabilitantów i wola walki Pavlo o zdrowie przywróci mu pełną sprawność. Obecnie Pavlo wybudził się ze śpiączki i podejmuje pierwsze próby nawiązania kontaktu. Jeszcze długa droga przed nim, ale ma ogromną szansę, aby dzięki rehabilitacji powrócić do normalnego życia, do kochających go bliskich osób, do rodziny i przyjaciół.