Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Paweł miał wypadek w pracy: został przygnieciony przez paletę z oknami (500 kg). Doznał urazu wielonarządowego, w tym złamania kręgosłupa ze stłuczeniem rdzenia kręgowego. Zaraz po wypadku miał porażenie od pasa w dół ale obecnie powoli wraca czucie w nogach. Potrzebna jest długotrwała i kosztowna rehabilitacja.