Przekaż darowiznę

Paweł cierpi na znaczny niedowład spastyczny czterokończynowy, większy w zakresie kończyn dolnych, oraz w stronie lewej, niedowład powstały w wyniku złamania kręgu szyjnego C6, które nastąpiło na skutek upadku z wysokości.