Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Paweł cierpi na znaczny niedowład spastyczny czterokończynowy, większy w zakresie kończyn dolnych, oraz w stronie lewej, niedowład powstały w wyniku złamania kręgu szyjnego C6, które nastąpiło na skutek upadku z wysokości.