Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Paweł urodził się w 36 tygodniu ciąży z wodogłowiem. Operowany z tego powodu wielokrotnie. Cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, skrzywienie kręgosłupa w odcinku Th-L, pogłębienie lordozy lędźwiowej, obniżona funkcja manipulacyjna rąk, niedowład kończyn dolnych.