Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Zwracam się z prośbą o pomoc dla mojego syna Pawła. Miał ciężki wypadek samochodowy w którym doznał poważnych obrażeń głowy. W czasie pobytu w szpitalu na oddziale Anestezjologi przybył operacje tracheotomii czaszki. Obecnie przebywa na oddziale neurochirurgii leży tam bez kontaktu z światem. Potrzebna jest mu kosztowna opieka rehabilitacyjna aby mógł w miarę funkcjonować bardzo proszę o okazanie dobrego serca.
Agnieszka Ormańczyk matka