Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Paweł jest osobą niepełnosprawną wymagającą całkowicie opieki osób trzecich. Cierpi na mózgowe porażenie dziecięce z powodu niedotlenienia okołoporodowego. Jest głęboko upośledzony. W wyniku powikłań okołoporodowych występuje również padaczka. W roku 2008 Paweł miał operację po której nastąpił niedowład spastyczny czterokończynowy, przykurcz zgięciowo- przywiedzeniowy stawów biodrowych.