Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Piotr doznał urazu wielonarządowego w wyniku wypadku komunikacyjnego, doznał rozlanego urazu aksonalnego mózgu oraz mnogiego stłuczenia mózgu.  Musi korzystać z profesjonalnej rehabilitacji, aby mieć szansę na odzyskanie samodzielności.

Twoja pomoc ma znaczenie.