Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Piotr urodził się z  mózgowym porażeniem dziecięcym. Od wczesnych lat jeździł na wózku inwalidzkim z powodu braku możliwości samodzielnego chodzenia.

Nie chodził do szkoły stacjonarnej. Miał indywidualny tok nauczania w domu. W wieku dorosłym zaczął aktywnie spędzać czas w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej. Na ile jest to możliwe pan Piotr stara się być jak najbardziej samodzielny.

Niestety sytuacja finansowa Pana Piotra nie pozwala na korzystanie z rehabilitacji czy zakupienie nowego wózka, który jest niezbędny do jakiegokolwiek przemieszczania się.