Przekaż darowiznę

Piotr uległ wypadkowi motocyklowemu w sierpniu 2019 r. doznał urazu wielonarządowego. Jest przytomny, świadomy, prosty kontakt słowny. Ma niedowład 4 – kończynowy. Czucie zachowane. Wymaga rehabilitacji.