Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Piotr uległ wypadkowi motocyklowemu w sierpniu 2019 r. doznał urazu wielonarządowego. Jest przytomny, świadomy, prosty kontakt słowny. Ma niedowład 4 – kończynowy. Czucie zachowane. Wymaga rehabilitacji.