Zostań podopiecznym Fundacji

Aby zostać podopiecznym naszej Fundacji, wypełnij porozumienie o udostępnieniu konta fundacji. Dołącz również: kopię aktualnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

Poprawnie wypełnione i podpisane dwa egzemplarze porozumienia wraz z wymaganymi załącznikami wyślij pocztą na adres: Fundacja Votum, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław lub biuro@fundacjavotum.pl

Co dalej?

Zarząd Fundacji na podstawie przesłanej dokumentacji podejmie decyzję o przyjęciu do grona podopiecznych w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania dokumentów. Takie zgłoszenia traktujemy priorytetowo, a przedstawiony termin to maksymalny czas na podpisanie porozumienia.

Jeżeli decyzja będzie pozytywna, otrzymasz od nas podpisane porozumienie o udostępnieniu rachunku fundacji oraz pakiet powitalny z informacjami jak skutecznie zbierać teraz środki. W przypadku braku adresu mailowego informacje przesyłane są pocztą tradycyjną.

Samo założenie subkonta jest bezpłatne. Fundacja VOTUM pobiera tylko 1% miesięcznej opłaty od zgromadzonych wpłat. Jest to opłata za prowadzenie rachunku na rzecz podopiecznych. Pobrana opłata w 100% trafia na działania związane z celami statutowymi Fundacji. Dzięki temu prowadzone programy i świadczona pomoc w gromadzeniu środków staje się jeszcze skuteczniejsza.

Warto wiedzieć

Czy muszę podpisać wszystkie zgody w porozumieniu?

Nie, to od Ciebie zależy czy i komu będziemy mogli udostępnić Twój wizerunek lub przekazać kontakt np. w celu dopasowania protezy. Pamiętaj jednak, że bez udzielenia wszystkich zgód, być może będziemy ograniczeni w działaniu na Twoją korzyść.

Czy orzeczenie o niepełnosprawności jest konieczne przy zakładaniu subkonta?

Nie, przesłanie orzeczenia nie jest konieczne do założenia subkonta. Jego przesłanie jednak ułatwi Zarządowi podjęcie decyzji o przyjęciu do grona podopiecznych. Z tego samego powodu istotne jest, by przesłana z porozumieniem dokumentacja medyczna była kompletna i aktualna.

Nasi Podopieczni

Im już pomagamy. Poznaj ich.