Przekaż darowiznę

Przemysław w 2018 roku przeszedł zawał serca; nastąpiło niedotlenienie, utrzymuje się niedowład czterokończynowy.