Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Regina została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym w dniu 24 paź. 2009 r. Nastąpił uraz wielonarządowy, w tym uraz głowy i kręgosłupa. Porusza się na wózku przy pomocy osób drugich.