Przekaż darowiznę

U Roberta stwierdzono zaawansowaną mileopatia ze ścieńczeniem rdzenia powyżej 4 segmentów. Cechy całkowitego uszkodzenia niskiego piersiowego rdzenia kręgowego. Wskazana rehabilitacja.