Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Przed chorobą grałem w piłkę nożną ,a także byłem trenerem piłkarzy młodocianych i dorosłych.  Przez cztery lata przebywałem w Irlandii, gdzie pracowałem w firmie komputerowej i także grałem w piłkę i nauczyłem się języka angielskiego. Po powrocie do kraju otworzyłem działalność gospodarczą i pracowałem w firmie wodociągowej . Moje zainteresowania to przyroda, sport i historia.