Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Dominik wraz z siostrą uległ tragicznemu wypadkowi komunikacyjnemu. Czeka go długotrwałe leczenie i kosztowna, intensywna rehabilitacja. Twoja pomoc ma ogromne znaczenie.