Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Roksana uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Dziewczyna doznała urazu wielonarządowego. Uraz czaszkowo – mózgowy, liczne złamania, krwiaki w jamie opłucnej, stłuczenia wątroby, złamanie miednicy, kości łonowej i kulszowej po prawej stronie, złamanie podudzia prawego z przemieszczeniem, uraz klatki piersiowej, śpiączka.