Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Ryszard w lutym 2008 roku doznał ciężkiego urazu głowy i kręgosłupa na skutek wypadku przy pracy. W wyniku tego zdarzenia spędził 5 miesięcy w szpitalach poza granicami kraju. Dziś z trójkończynowym niedowładem jest całkowicie zależny od osób trzecich.