Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Sandra uległa wypadkowi komunikacyjnemu w maju 2011 roku. Doznała urazu wielonarządowego, urazu głowy pod postacią krwawienia podpajęczynówkowego, urazu klatki piersiowej i jamy brzusznej. Niezbędny był zabieg zszycia torebki wątroby. Wystąpiło wielofragmentowe złamanie kości łonowej, złamanie kości krzyżowej oraz żeber, doszło do rozejścia się stawu krzyżowo-biodrowego lewego.