Przekaż darowiznę

Seweryn uległ wypadkowi komunikacyjnemu w sierpniu 2015. W wyniku wypadku doznał urazu wielonarządowego, zwichnięcia potyliczo- szyjnego z przemieszczeniem, krwiak okolicy pnia i rdzenia przedłużonego, występują cechy obrzęku trzonów kręgów Th2-Th9. Złamanie trzonu obojczyka prawego, odma opłucnowa z krwistym płynem po prawej stronie. Wystąpiło stłuczenie krezki jelita cienkiego. Czterokończynowy niedowład znacznego stopnia.