Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych doszło do nieszczęśliwego wypadku. Iskra doprowadziła do zapłon stroju roboczego, powodując oparzenia przede wszystkim na plecach ale także na prawej ręce.  Obecnie rodzina straciła jednego z dwóch żywicieli domostwa. Pan Jacek potrzebuje kosztownego leczenia, czego Pani Anna (żona) nie jest w stanie zagwarantować. W drodze do odzyskania sprawności liczy się każda złotówka. Wspomóż Jacka Srocka, liczy się każdy gest.