Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Stanislav w listopadzie 2019r. został uderzony butelką w głowę przez osobę przeciw której toczy się obecnie postępowanie. Doznał ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego wraz z krwiakiem namózgowym i śródmózgowym i wieloogniskowym stłuczeniem mózgu. Obecnie jest przytomny, bez kontaktu logicznego, nie spełnia poleceń. Oddechowo i krążeniowo wydolny. Porusza czterema kończynami. Ma niedowład spastyczny po stronie prawej. Wymaga rehabilitacji.