Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

U Pana Stanisława dwukrotnie wystąpił udar niedokrwienny w 2013 i 2016 roku. Występuje niedowład kończyn prawych z afazją czuciowo-ruchową. Wymaga rehabilitacji.