Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Szymuś urodził się 22 marca 2017r. Cierpi na zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia napięcia mięśniowego, dziecięcą apraksję mowy, całościowe opóźnienie rozwoju psychoruchowego). Wymaga intensywnej i regularnej rehabilitacji. Dzięki pracy z fizjoterapeutami, logopedą i psychologiem stawia pierwsze kroki, potrafi przejść samodzielnie kilka metrów, wypowiada pierwsze sylaby i zaczyna łączyć proste słowa typu „mama”, „baba”, „tata”. Naszym celem na chwilę obecną jest zwiększenie ilości godzin rehabilitacji i terapii logopedycznej oraz zakup Mówika- urządzenia wspomagającego komunikację alternatywną.