Przekaż darowiznę

Szymuś urodził się 22 marca 2017r. Cierpi na zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia napięcia mięśniowego, dziecięcą apraksję mowy, całościowe opóźnienie rozwoju psychoruchowego). Wymaga intensywnej i regularnej rehabilitacji. Dzięki pracy z fizjoterapeutami, logopedą i psychologiem stawia pierwsze kroki, potrafi przejść samodzielnie kilka metrów, wypowiada pierwsze sylaby i zaczyna łączyć proste słowa typu „mama”, „baba”, „tata”. Naszym celem na chwilę obecną jest zwiększenie ilości godzin rehabilitacji i terapii logopedycznej oraz zakup Mówika- urządzenia wspomagającego komunikację alternatywną.