Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

U Szymona w sierpniu 2018 zdiagnozowano cukrzycę I stopnia. Pozostaje pod opieką Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego we Wrocławiu. Aktualnie terapia insulinowa – pompa insulinowa. Wymaga stałych pomiarów w związku z częstymi wahaniami poziomu glikemii we krwi. Potrzebuje dodatkowych masaży bo robią mu się tzw. zrosty.