Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

U Teresy doszło do pęknięcia tętniaka tętnicy środkowej mózgu z krwotokiem śródmózgowym. Występuje niedowład kończyn prawych, afazja mieszana, nadciśnienie tętnicze.