Przekaż darowiznę

U Teresy doszło do pęknięcia tętniaka tętnicy środkowej mózgu z krwotokiem śródmózgowym. Występuje niedowład kończyn prawych, afazja mieszana, nadciśnienie tętnicze.