Przekaż darowiznę

U Tomasza występuje zespół piramidowo- pozapiramidowy móżdżkowy, niedowład spastyczny, zaburzenia koordynacji ruchowej. Od 2009 roku postępuje osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia równowagi.