Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

U Tomasza występuje zespół piramidowo- pozapiramidowy móżdżkowy, niedowład spastyczny, zaburzenia koordynacji ruchowej. Od 2009 roku postępuje osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia równowagi.