Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Wacław choruje na stwardnienie rozsiane od 1996 roku. Poza tym miażdżyca uogólniona, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przewlekła niewydolność serca, otyłość. Porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego.