Przekaż darowiznę

Wiktoria urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową z utrzymującym się niedowładem kończyn dolnych.