Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Wiktoria to dziewczynka potrącona na przejściu dla pieszych. Doznała obrażeń wewnętrznych; wstrząśnienie mózgu, rana cięta krocza, uszkodzenie śledziony III stopnia, lewej nerki i wątroby. 4 dni była w śpiączce.