Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Agnieszka przeszła ciężki okres, spędzając 1,5 miesiąca na oddziale intensywnej terapii z podejrzeniem zatrucia jadem kiełbasianym. W wyniku tego doznała porażenia wielu mięśni, co znacznie ograniczyło funkcjonalność jej organizmu. Obecnie korzysta z tracheostomii i respiratora do oddychania, nie jest w stanie przełykać, a żywiona jest za pomocą sondy bezpośrednio do żołądka. Dodatkowo boryka się z przykurczami dłoni i dużymi ograniczeniami ruchowymi.

Mimo trudnej sytuacji istnieje nadzieja na całkowity powrót do zdrowia Agnieszki poprzez szybką, intensywną, wielomiesięczną specjalistyczną rehabilitację funkcjonalną. Niestety, żadna specjalistyczna placówka rehabilitacyjna finansowana przez NFZ nie jest w stanie zapewnić jej odpowiednich zabiegów i warunków. W związku z tym konieczne jest skorzystanie z pomocy fundacji, aby sprostać kosztom leczenia. Warto podkreślić, że czasowa i intensywna opieka rehabilitacyjna może znacznie poprawić perspektywy zdrowotne Agnieszki, ale niestety jest to związane z dużymi kosztami, których rodzina nie jest w stanie ponieść samodzielnie.

Aby wesprzeć cel zbiórki, wpłać dowolną kwotę darowizny.