Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Stan po urazie kręgosłupa szyjnego, po złamaniu C5 w wyniku wypadku komunikacyjnego z dnia 26-07-2012, operowany w trybie pilnym. Występuje niedowład kończyn dolnych.