Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Jan Wrzosek doznał rozległego udaru, na którego skutek utracił sprawność. Rehabilitacja, w której uczestniczy zdecydowanie poprawia jego stan. Z dnia na dzień bliscy obserwują jego postępy, co bardzo cieszy ich serca. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym jest jednak bardzo kosztowny, co budzi obawę rodziny o dalsze losy Pana Janka

Twoja pomoc może umożliwić mu udział w kolejnych turnusach rehabilitacyjnych i znów cieszyć się sprawnością.