Przekaż darowiznę

Pan Jan Wrzosek doznał rozległego udaru, na którego skutek utracił sprawność. Rehabilitacja, w której uczestniczy zdecydowanie poprawia jego stan. Z dnia na dzień bliscy obserwują jego postępy, co bardzo cieszy ich serca. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym jest jednak bardzo kosztowny, co budzi obawę rodziny o dalsze losy Pana Janka

Twoja pomoc może umożliwić mu udział w kolejnych turnusach rehabilitacyjnych i znów cieszyć się sprawnością.