Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Agnieszka w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraciła sprawność. Obecnie przebywa w ośrodku w Otwocku, gdzie rozpoczęła swoją długą walkę o powrót do sprawności. Konieczna jest kosztowna i długotrwała rehabilitacja, której koszt znacznie przewyższa możliwości finansowe rodziny. Bardzo wierzymy, że Agnieszce uda się wrócić do zdrowia, by miała szanse powrotu do rodziny i swojego dawnego życia i realizacji życiowych planów.  

Twoja pomoc ma ogromne znaczenie.