Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Zbigniew w wyniku nagłego skoku ciśnienia doznał pęknięcia tętniaka mózgu, w następstwie po kilku dniach wystąpił udar niedokrwienny w prawej półkuli mózgu, cierpi na niedowład czterokończynowy.